www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

22.09.2023, 19:29

Obavijesti

OBAVIJEST ZA STUDENTE VII SEMESTRA
Termin polaganja pismenog dijela ispita iz predmeta Kirurgija, ortopedija
i oftalmologija I mijenja se. Umjesto 20. veljače u 12 sati ispit će se
održati 20. veljače u 14 sati i to prostoriji Kliničke predavaone.

prof.dr.sc. Mario Kreszinger, dr.vet.med.

___________________________________________________________________

Poštovani,

U svezi nadoknade praktičnog dijela nastave studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine iz kolegija „Kirurgija, ortopedija i oftalmologija III“ vezane za dopis od 14. veljače 2013. godine, Klasa: 602-04/13-22/22, Ur.br.:251-61-01/139-13-4, imajući u vidu prigovor predstavnika IX. semestra  ak.god. 2012./2013. godine, donosim slijedeće Rješenje:

Dolje navedeni studenti imaju pravo nadoknade izostanka s jednog termina vježbi kako slijedi:

 

IME I PREZIME       NADNEVAK IZOSTANKA                       NADNEVAK NADOKNADE

Bijelić Dušanka                        9.10.2012.                            18.02.2013. od 9-16 sati

Dmitrović Petra                      19.11.2012.                            19.02.2013. od 9-16 sati

Ivanković Ivana                     18.10.2012.                            20.02.2013. od 9-16 sati

Karmelić Daniela                    22.10.2012.                            21.02.2013. od 9-16 sati

Majcan Ana                            16.11.2012.                            22.02.2013. 0d 9-16 sati

 

S poštovanjem,

Voditelj predmeta:

„Kirurgija, ortopedija i oftalmologija III“

 

Prof. dr. sc. Berislav Radišić