www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

22.09.2023, 19:13

Pisani materijali

U ovom dijelu možete skinuti dio materijala vezanog uz kolegij “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija I”, “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija II” i “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija III” i “Bolesti i liječenje konja”.

Materijali se nalaze u .pdf formatu (Adobe Reader – možete ga besplatno skinuti OVDJE).

Pisani materijali

Materijali za predavanja iz kolegija “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija I” za studente VII. semestra ak. godine 2009./2010.

1. Uvod u kirurgiju, organizacija rada na Klinici. Prostori i oprema kirurške klinike.

2. Kirurški instrumenti.

3. Postupak, pristup, sputavanje i obaranje kirurških pacijenata.

4. Anamneza i kirurška propedeutika.

5. Principi i primjena kirurške asepse i antisepse. Sterilizacija i dezinfekcija. Priprema pacijenata i operacijskog osoblja za operacijski zahvat.

6. Uvod u anesteziologiju. Premedikacija i sedacija. Podjela anestezije. Lokalna i regionalna anestezija. Intravenozna anestezija.

7. Inhalacijska anestezija.

8. Šok: Dijagnoza i liječenje.

9. Tekućinska terapija i acidobazna ravnoteža.

10. Poremećaji koagulacijskog mehanizma i hemostaza.

11. Ozljede i rane: Definicija, etiologija i podjela. Cijeljenje rane i opći principi liječenja rana.

12. Kirurško djelovanje opekotina, smrzotina, te ozljeda nastalih djelovanjem električne energije, zračenja i kemijskih sredstava.

13. Kirurške tehnike čvoranja.

14. Materijali za šivanje.

15. Zavoji, oblozi, dreniranje.

16. Infekcije i primjena antibiotika u kirurgiji.

17. Osnove rekonstrukcijske kirurgije (šavovi, flapovi, graftovi).

18. Hematom.

DODATNA LITERATURA ZA STUDENTE KOLEGIJA “KIRUGIJA, ORTOPEDIJA I OFTALMOLOGIJA I”

1. TEXTBOOK OF SMALL ANIMAL SURGERY- third edition, Douglass Slatter

DODATNI MATERIJALI ZA STUDENTE KOLEGIJA “KIRURGIJA, ORTOPEDIJA I OFTALMOLOGIJA I”

1. Ako želite saznati više o kirurškim instrumentima i njihovom održavanju, kliknite OVDJE.

2. Enciklopedija čvorova.

3. Priručnik o ranama, šavovima, iglama i cijeljenju.

4. Stavljanje povoja i drenova.

5. Stavljanje povoja u slikama.

6. Postavljanje povoja.

7. Šavovi i zacijeljivanje rana.


Materijali za studente

Materijali za predavanja iz kolegija “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija II” za studente VIII. semestra ak. godine 2009./2010.

1. Kirurgija glave i vrata velikih životinja.

2. Kirurgija glave i vrata malih životinja.

3. Kila – hernija.

4. Kastracije.

5. Kirurško liječenje probavnog sustava u pasa i mačaka.

6. Kirurške bolesti anusa i rektuma.

7. Kirurške bolesti urogenitalnog sustava.

8. Kirurško liječenje bolesti trbušne šupljine u preživača.

9. Kirurško liječenje kolika u konja.

10. Kirurška onkologija.

11. Bolesti vjeđa, spojnice i suznog kanala.

12. Bolesti rožnice i bjeloočnice.

13. Bolesti srednje očne ovojnice i leće.

14. Glaukom.

15. Bolesti mrežnice, staklastog tijela, očnog živca i orbite.

16. Oftalmološki pregled

17.  Kirurške bolesti jetre, slezene i gusterače.

18. Klinički pregled i dijagnostičke metode u veterinarskoj oftalmologiji

19. Kirurško liječenje bolesti prsnog koša


DODATNA LITERATURA ZA STUDENTE KOLEGIJA “KIRUGIJA, ORTOPEDIJA I OFTALMOLOGIJA II”

PITANJA IZ KOLOKVIJA

KOLEGIJA ”KIRURGIJA, ORTOPEDIJA I OFTALMOLOGIJA II”

8-1 KIRURGIJA TORAKSA

8-2 KIRURŠKA ONKOLOGIJA

8-3 OFTALMOLOGIJA


Pisani materijali

Materijali za predavanja iz kolegija “Kirurgija, ortopedija i oftalmologija III” za studente IX. semestra ak. godine 2009./2010.

1. Ortopedski pregled malih životinja.

2. Bolesti i traume zglobova u malih životinja.

3. Bolesti i traume zglobova u velikih životinja.

4. Bolesti kopita – verzija 2.

5. Bolesti i traume koštanog sustava konja – verzija 2.

6. Bolesti međukralježnog diska.

7. Bolesti papaka.

8. Dijagnostika hromosti konja.

9. Dijagnostika hromosti preživača.

10. Neurološki pregled životinja.

11. Oblici konjskog kopita

12. Oblici potkovica

13. Ozljede tetiva.

14. Bolesti mišića, tetiva i ligamenata konja – verzija 2

15. Bolesti i liječenje lokomotornog sustava konja


Materijali za predavanja iz kolegija “Bolesti i liječenje konja”

1.  Abdominalna kirurgija konja