www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

22.09.2023, 20:20

Specijalistički studij

Poslijediplomska nastava

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KIRURGIJA, ANESTEZIOLOGIJA I OFTALMOLOGIJA S VETERINARSKOM STOMATOLOGIJOM

Voditelj

Akademik Dražen Matičić

Zamjenik voditelja

Dr. sc. Boris Pirkić, redoviti profesor

OPĆI DIO

Naziv studija: Kirurgija, anesteziologija i oftalmologija s veterinarskom stomatologijom (tijekom studija polaznici stječu znanja i vještine iz programa  nekoliko specijalizacija prema EBVS/ABVS udruženju: ECVS/ACVS (European/American College of Veterinary Surgery), ECVAA (European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia), ECVO (European College of Veterinary Ophthalmology) i EVDC /AVDC (European/American Veterinary Dentistry College).

Nositelj studija: Veterinarski fakultet, izvođač studija: Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju. U nastavi sudjeluju i certificirani specijalisti i residenti američkih i europskih koledža  iz Hrvatske i Slovenije ( ACVS/ECVS, ECVO, AVDC/EVDC, ECVP, ACVSMR…)

Trajanje studija i broj polaznika: 4 semestra (nastavni program se izvodi  tijekom 6 tjedana  kliničke rotacije  i 2 tjedna predavanja. ( Za generaciju upisa 2018/2019 upisna kvota je maksimalno 12 polaznika)

Obavezni predmeti:

Prikaz satnice predmeta

Dokumentiranje rada na studiju:

Obrasci studenta poslijediplomskog specijalističkog studija:

OSOBNI OBRAZAC STUDENTA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

OBRAZAC ZAHVATA KIRURGIJA

JOURNAL CLUB

Uvjeti upisa na studij: Uvjet upisa na poslijediplomski specijalistički studij jest završeni studij veterinarske medicine i poznavanje engleskog jezika radi korištenja dodatne literature.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija: Priprema, izvođenje, rukovođenje i dokumentiranje operacijskih zahvata na kućnim ljubimcima. Sedacija, analgezija i anestezija životinja za potrebe izvođenja operacijskih zahvata. Oftalmološki pregledi i izvođenje operacijskih zahvata na adneksu oka i oku. Pregled, liječenje bolesti i operacijski zahvati u usnoj šupljini.

U okviru provođenja programa, određeni broj nastavnih sati prilagođava se profesionalnom interesu polaznika specijalističkog studija prema vrsti životinje i specijalizaciji prema EBVS.

Način završetka studija: završni pisani test

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Univ. mag. med.vet.

_______________________________________________________________