www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 12:17

Kirurgija uha i slušnog kanala

Zahvati na slušnom kanalu i srednjem uhu najčešće su završni stadij liječenja pojedinih bolesti uha koji su indicirani samo kada se iscrpe svi vidovi terapije lijekovima. Bez obzira na kvalitetu liječenja i trud vlasnika i veterinara neke bolesti uha će napredovati do ireverzibilne stenoze slušnog kanala i nemogućnosti iskorijenjivanja prateće infekcije.


Kirurgija uha i slušnog kanala


Zahvati su lateralna resekcija vertikalnog dijela slušnog kanala, resekcija vertikalnog dijela slušnog kanala i totalna ablacija slušnog kanala  sa osteostomijom bule.

Lateralna resekcija je najmanje invazivan zahvat od tri nabrojana i primjenjuje se kada su i vertiklani i horizontalni dio kanala relativno zdravi ali se očekuju  daljnje upalne epizode. Lateralnom resekcijom omogućuje se poboljšanja ventilacija kanala te se olakšava primjena lijekova.

Resekcija vertikalnog dijela slušnog kanala indicirana je kad bolest zahvaća isključivo vertikalni dio kanala. Iako će i ona omogućiti bolju ventilaciju i lakše liječenje, ona se najčešće primjenjuje kod liječenja tumora koji su zahvatili  samo vertikalni dio kanala.

Totalna resekcija slušnog kanala sa osteotomijom bule timpanike je zahvat kojim se u potpunosti uklanja vanjski slušni kanal i indicirana je kod završnih stadija upala gdje je slušni kanal u cijelosti zatvoren i promijenjen. Osteotomija bule je otvaranje dijela srednjeg uha koje je vrlo često zahvaćeno infekcijom. Otvaranjem se omogućuje čišćenje i ispiranje. Moguće komplikacije ovog zahvata su oštećenje facijalnog živca, infekcije unutarnjeg uha i Hornerov sindrom.