www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 14:05

Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije

CENTAR IZVRSNOSTI VETERINARSKE KIRURGIJE (www.zagreb.hr, 26.03.2009.godine)


Dana 26. ožujka 2009. godine potpisan je UGOVOR O REALIZACIJI RAZVOJNOG PROJEKTA CENTRA IZVRSNOSTI VETERINARSKE KIRURGIJE između grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u cilju razvoja Centra izvrsnosti veterinarske kirurgije.

Svečanost potpisivanja održana je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, jedinoj znanstveno-nastavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj koja obrazuje buduće doktore veterinarske medicine.

Cilj projekta je da se ulaganjem u prostor i modernu dijagnostičku opremu, u okviru Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razvije Centar izvrsnosti veterinarske kirurgije koji će biti pozicioniran kao regionalni centar veterinarske medicine.

U okviru Centra provodit će se školovanje i usavršavanje doktora veterinarske medicine, a on će pružati i usluge građanima po uzoru na slične klinike razvijenih zemalja. U okviru ovog razvojnog projekta posebno će biti opremljena Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom prve faze opremanja Klinike, Veterinarski će fakultet nabaviti opremu za preoperativni pregled, dijagnostiku i pripremu, opremu za anesteziju, ortopedske operacije i oftalmologiju, te opremu za operacijske dvorane i postoperacijsku skrb.

3
2

Sredstva za realizaciju razvojnog projekta Centra u iznosu od pet milijuna kuna osigurana su u proračunu Grada Zagreba za 2009. godinu, u razdjelu Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo. Sredstva će biti isplaćena Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u četiri jednaka dijela tijekom ove godine.

Voditelj razvojnog projekta Centra biti će prof. dr. sc. Dražen Matičić, predstojnik Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Današnjem svečanom potpisivanju ugovora nazočio je pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Emil Tuk, prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Bojan Baletić, te prodekani Veterinarskog fakulteta.