www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 13:50

Iščašenje kuka

Ortopedija - iščašenje kuka

Iščašenje kuka u zdravih pasa i mačaka nastaje kao posljedica traume, najčešće udarca automobila ili kao posljedica degenerativnih promjena na kukovima u pasa odnosno uznapredovale displazije. Cilj liječenja je anatomska repozicija i stabiliziranje kuka da bi se omogućilo cijeljenje mekih tkiva (zglobne čahure i mišića) te ponovno uspostavljanje normalne funkcije zgloba.

Unutar prvih 4 do 5 dana nakon traume, većina iščašenja može se liječiti konzervativno, ukoliko nema komplikacija ili drugih oštećenja koja bi upućivala na operacijsko liječenje.  Pritom se postavlja poseban povoj koji omogućuje unutarnju rotaciju stražnje noge i onemogućuje opterećivanje iste kroz 10-ak dana (Ehmerov povoj). U slučajevima gdje nakon konzervativne repozicije kuk ostaje nestabilan ili ga uopće nije moguće vratiti, indicirana je operacija.  Na našoj Klinici koriste se:

1. Modificirana metoda po Martiniju,

2. Metoda sintetske kapsule te

3. Toggle pin metoda.