www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 12:49

Izolirani processus anconeus

Ortopedija - izolirani procesus ankoneusRendgenski prikaz izoliranog processus anconeus u psa

Izolirani ankonealni izdanak je izostanak sraštanja akonealnog izdanka s olekranonom (na lakatnoj kosti) do petog mjeseca života. Stoga je nemoguće dijagnosticirati stanje prije 5.mjeseca starosti. Najčešće se javlja u velikih pasmina pasa. Tako izazvana nestabilnost potiče upalne promjene i posljedičnu degeneraciju lakatnog zgloba. Prvi znakovi hromosti javljaju se u dobi između 5 i 8 (6-12)mjeseci.

Liječenje je operacijsko, a sastoji se iz kirurškog uklanjanja izdanka ili, u slučajevima gdje je to moguće, njegovog stabiliziranja u fiziološkom položaju. To je moguće kod velikih pasmina pasa u ranim fazama bolesti uz neizvjesnu prognozu.