www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 13:00

Mokraćni kamenci

Mokraćni kamenci

Mokraćni kamenci mogu biti prisutni u svim dijelovima mokraćnog sustava, međutim kod pasa i mačaka, najčešći su u mokraćnom mjehuru i mokraćnici (uretra). Iako je nastanak mokraćnih kamenaca dugotrajan proces, vlasnici tu bolest primjete tek u njenoj krajnjoj fazi kada kamenci uzrokuju obstrukciju i nemogućnost normalnog pražnjenja mjehura. Budući da je nastanak mokraćnih kamenaca u vezi sa načinom prehrane, kirurško liječenje, iako ključno u fazi obstrukcije, uvijek bi trebalo biti potpomognuto korekcijama u prehrani, ovisno o tipu nađenih kamenaca.

Kirurški zahvat sastoji od otvaranja mokraćnog mjehura, vađenja kamenaca te ispiranja mokraćnice kako bi se osigurala potpuna prohodnost mokraćnog sustava.

Rendenogrami mokraćnih kamenaca

Mokraćni kamenci Mokraćni kamenci
Mokraćni kamenci Mokraćni kamenci
Mokraćni kamenci Mokraćni kamenci
Mokraćni kamenci Mokraćni kamenci