www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 14:06

Anesteziologija

Anesteziologija

Anesteziologija je grana medicine posvećena oslobađanju od boli i brizi o kirurškom pacijentu prije, za vrijeme i nakon operativnog zahvata.

Uloga anesteziologa nije samo aplicirati anestetik, već procijeniti stanje pacijenta prije operacije, savjetovati se i dogovarati s kirurškim timom, kontrolirati bol i životne funkcije za vrijeme operacije, osigurati mirno i bezbolno buđenje, kao i sudjelovati u izradi analgetskog protokola za kontrolu kronične boli.

Datex Ohmeda Aespire anesteziološki aparat

Datex Ohmeda Aespire anesteziološki aparat

Balansirana anestezija

Balansirana anestezija nam omogućuje da rizik za pacijenta svedemo na minimum,  te da mu maksimalno povećamo ugodu i sigurnost. Cilj balansirane anestezije je smiriti pacijenta, reducirati ili spriječiti bol, te umanjiti moguće rizike povezane uz anestetike i analgetike.

Svi anestetici i analgetici su do jedne mjere riskantni za pacijenta. Ne postoji u potpunosti siguran lijek, ali kombinacijom više lijekova te pokrivanjem boli iz više kuteva dobijamo visoku razinu sigurnosti.

Najbolji pristupu balansiranom protokolu uključuje individualnu procjenu pacijenta i zahvata kako bi se isplanirao  anesteziološki događaj. Gotovo svi pacijenti su sedirani sa sedativom i analgetikom. Izbor lijeka za indukciju ovisi o pacijentu i predviđenom zahvatu, a njegova funkcija je omogućiti brzo uspavljivanje i intubaciju životinje. Održavanje životinje u anesteziji postiže se sa inhalacijskim anesteticima izofluranom i sevofluranom.