www.vef.hr|| webmail|| Linkovi

09.06.2023, 13:37

Ostali kirurški zahvati

Dijafragmatska hernija

Dijafragmatska hernija

Ošit (dijafragma)

Ošit je mišićno-tetivna pregrada između trbušne i grudne šupljine. Njena glavna funkcija je da, uz pomoć međurebrenih mišića  sudjeluje u disanju.

Bolesti koje zahvaćaju dijafragmu su  kongenitalna hernija, ruptura i paraliza. Od ovih nabrojanih u praksi se najčešće sreće ruptura dijafragme kao posljedica traume – udarca automobila, pada sa visine ili udarca od strane čovjeka. Na našoj klinici većina pacijenata sa dijagnozom rupture dijafragme su mačke.

Dijafragmatska hernija


Kod puknuća dijafragme otvoren je put trbušnim organima koji tada mogu proći u grudnu šupljinu i pritiskom na pluća, srce i velike krvne žile bitno umanjiti funkciju tih organa. Taj efekt najviše dolazi do izražaja kod prolaska želuca i njegove dilatacije. U akutnim stanjima vlasnici primjete otežano (abdominalno), plitko i ubrzano disanje, letargiju, ponekad i plavičaste sluznice. U kroničnim slučajevima dominiraju znakovi od strane probavnog sustava budući da su jetra i probavni organi najčešće dislocirani u grudnu šupljinu.

Liječenje je isključivo kirurško   i sastoji se od repozicije dislociranih organa i rekonstrukcije dijafragme. Sa tehničke strane, zahvat kod kroničnih slučajeva je zahtjevniji i dugotrajniji jer organi redovito prirastu u novom položaju. Rizik ovog  zahvata je velik, međutim nakon prvih 24-48 sati, prognoza je vrlo dobra.